Chiêm Hóa xây dựng cánh đồng lớn

TQĐT - Huyện Chiêm Hóa hiện đang thực hiện quy hoạch đồng ruộng, xây dựng đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền thành những cánh đồng lớn nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần giúp người nông dân trên địa bàn huyện nâng cao thu nhập từ chính ruộng đất của mình.

Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đăng ký xây dựng 30 mô hình trồng mía cánh đồng lớn với tổng diện tích là 101,6 ha. Trong đó, các xã Tân An, Phúc Sơn, Hòa An, Trung Hòa, Phúc Thịnh mỗi xã đăng ký xây dựng 2 mô hình mía; 20 xã, thị trấn đăng ký mỗi xã, thị trấn 1 mô hình mía (riêng xã Bình Phú không đăng ky). Theo thống kê, năng suất mía vụ vừa qua của các mô hình này cao nhất đạt 108 tấn/ha. Trong 30 mô hình thì mô hình tại xã Tân Thịnh được chọn làm mô hình điểm xây dựng cánh đồng mía lớn với diện tích 11,5 ha của 80 hộ dân thuộc 5 thôn đang canh tác ở khu vực Chằm Phay. Mô hình được thực hiện với sự hỗ trợ đắc lực về giống, kỹ thuật… từ công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương. 


Cán bộ khuyến nông xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) kiểm tra mô hình cánh đồng mía lớn tại thôn Lăng Cuồng.

Từ mô hình điểm cánh đồng mía lớn tại xã Tân Thịnh, các xã, thị trấn còn lại cũng sẽ áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, cơ giới hóa, quản lý đồng ruộng và dịch bệnh trên cây trồng theo quy trình, kỹ thuật giống mô hình điểm, kết quả đạt được sẽ là cơ sở để các xã, thị trấn nhân rộng các mô hình cánh đồng mía lớn trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Văn Tình, thôn Lăng Cuồng, xã Hòa Phú, một người tham gia thực hiện mô hình cánh đồng mía lớn cho biết: Thực hiện chủ trương của huyện, ông tham gia mô hình trồng mía cánh đồng lớn với diện tích gần 1 ha. Ông được hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc mía đúng kỹ thuật. Việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật về giống, canh tác, quản lý đồng ruộng và dịch bệnh trên cây trồng… là cách làm hợp lý, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. Hiện, toàn bộ diện tích mía sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh.

Ngoài mô hình cánh đồng mía lớn, trên địa bàn huyện còn thực hiện mô hình cánh đồng lúa lớn trồng giống lúa Nam Hưng 4 tại các xã Hòa Phú, Phúc Thịnh, Yên Nguyên, Tân Thịnh, Hòa An với tổng diện tích 108 ha. Đây là mô hình do Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Bình thực hiện. Các hộ tham gia mô hình được công ty cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm không thấp hơn 7.000 đồng/kg lúa…

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền huyện, xã, các doanh nghiệp và người nông dân, mô hình điểm xây dựng cánh đồng mía lớn tại xã Tân Thịnh và các mô hình khác trên toàn huyện hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều. Phát triển mô hình cánh đồng lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích.

Bài, ảnh: Mai Hương

Tin cùng chuyên mục