Nghiệm thu dự án phát triển thương hiệu Bánh gai Chiêm Hóa

TQĐT - Chiều 11-6, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả Dự án “Xây dựng và phát triển thương hiệu đối với sản phẩm “Bánh gai Chiêm Hóa” của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang”.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả dự án.

Dự án do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chiêm Hóa thực hiện từ năm 2016-2018. Thực hiện dự án, đơn vị đã đề xuất ý tưởng, thuê thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm 2.000 cặp “Bánh gai Chiêm Hóa”, thiết kế 12.000 nhãn và 8.500 túi đựng sản phẩm. Sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng sở hữu trí tuệ “Bánh gai Chiêm Hóa” cho sản phẩm bánh gai của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang... Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện đánh giá đạt loại khá. 

Tin, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục