Chi cục Thuế Sơn Dương: Vượt chỉ tiêu thu ngân sách

TQĐT - Kết thúc năm 2018, tổng thu trên địa bàn huyện Sơn Dương đạt hơn 118 tỷ đồng, trong đó Chi cục Thuế huyện Sơn Dương trực tiếp thu đạt xấp xỉ 116 tỷ đồng. So với kế hoạch UBND tỉnh giao, tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt 14,5%. Một số sắc thuế thu đạt khá như: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt hơn 39,3 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là hơn 30 tỷ đồng; lệ phí trước bạ gần 12,3 tỷ đồng…

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong công tác thu nợ, chi cục đã phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, lập hồ sơ quyết toán. Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn nợ tiền thuế, chi cục tham mưu UBND huyện trình danh sách để UBND tỉnh xem xét, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đến khi nộp nợ thuế mới tiếp tục cấp phép. Kết quả, chi cục đã thu được gần 22 tỷ đồng tiền thuế nợ, đưa chỉ tiêu nợ về dưới 5% trên tổng thu ngân sách trên địa bàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Chi cục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử thông qua phần mềm và internet ngay tại nhà, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí. Chi cục đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế phổ biến các chính sách mới, đồng thời giải đáp các vướng mắc, phản hồi của người nộp thuế. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã có 154/157 doanh nghiệp đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử.

Năm 2019 để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn trong năm 2018 như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, chi cục phân công, chỉ đạo tới từng cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và làm tốt công tác thuế khoán năm 2019. Đối tượng rà soát tập trung chủ yếu vào các hộ kinh doanh. Qua rà soát nếu hộ kinh doanh nào đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, chi cục khuyến khích các hộ kinh doanh nên thành lập doanh nghiệp để thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Chi cục chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước.

Bài, ảnh: Mai Hương 

Tin cùng chuyên mục