Tiếp cận các dịch vụ tài chính nông thôn

TQĐT - Ban điều phối dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (TNSP) đã và đang triển khai có hiệu quả các dịch vụ tài chính trong nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu.

Tăng cường các dịch vụ tài chính cho nông nghiệp là một tiểu hợp phần trong Hợp phần phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo. Đồng chí  Phạm Ninh Thái, Giám đốc Ban điều phối Dự án TNSP tỉnh cho biết, mục tiêu của chương trình là góp phần giải quyết tốt vấn đề vốn đầu tư tín dụng cho nông nghiệp đồng thời mở hướng cho sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, liên kết hiệu quả, có tính cạnh tranh cao, từng bước nâng cao đời sống nông dân và thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
 


Thực hiện dịch vụ cho vay người nghèo tại Phòng giao dịch
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Sơn.

Thiết lập hệ thống, Quỹ nông nghiệp quốc tế IFAD đã cấp đối ứng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên 37 tỷ đồng, đồng thời Ban điều phối Dự án TNSP tỉnh cùng với Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị tham vấn cho cán bộ làm các đơn vị thực thi dự án, thành viên ban quản lý nhóm tiết kiệm vay vốn về khuyến khích tiết kiệm và tăng cường tiếp cận các dịch vụ cho người nghèo nông thôn; thành lập các nhóm tiết kiệm vay vốn, từ đó lập kế hoạch kinh doanh và làm đơn xin vay vốn; thẩm định hồ sơ vay vốn để phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo; các sản phẩm tín dụng hiện có của các tổ chức tín dụng... Bên cạnh tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, các tổ chức tín dụng cũng mở rộng mạng lưới hoạt động. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thành lập các điểm, đồng thời thực hiện giao dịch tại từng xã, phường, thị trấn. Từ phương cách này, trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập được 878 nhóm tiết kiệm vay vốn với 28.797 thành viên tham gia, trong đó có trên 26.000 thành viên thuộc diện nghèo, cận nghèo; tổng số vốn vay là 333 tỷ đồng.

Được tiếp sức từ nguồn vốn của chương trình, mô hình sản xuất, chế biến chè xanh Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên) không ngừng phát triển, đem lại thu nhập đáng kể cho người làm chè. Ông Phạm Văn Luận, chủ cơ sở sản xuất chè Làng Bát cho biết, được tiếp cận từ nguồn vốn ông đã đầu tư mua được máy sao chè, vò chè với công suất lớn đã giúp cơ sở phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm chè.

Cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng là một đơn vị chủ lực phối hợp thực hiện chương trình. Năm 2014, tổng dư nợ đầu tư nông nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đạt 3.758 tỷ đồng, chiếm 85% tổng dư nợ toàn ngành với trên 49.000 khách hàng vay để đầu tư phát triển sản xuất. Hỗ trợ tăng cường các dịch vụ tài chính nông nghiệp, Dự án đã góp phần gia tăng lợi ích kinh tế cho không chỉ người sản xuất mà cho cả doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở vùng nông thôn; từ đó, làm gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân khu vực nông thôn, đồng thời chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa.

Nguồn vốn của Dự án cũng đã giúp tổ chức ngân hàng xây dựng và hướng tới các tiểu dự án, nhóm đối tượng đầu tư trung, dài hạn, tạo được sự ổn định trong việc cung cấp các dịch vụ tín dụng; đồng thời duy trì được nguồn lực để thực hiện cho vay nông nghiệp, nông thôn phù hợp theo định hướng trong phát triển Tam nông. 

Bài, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục