Biệt phái cán bộ: Hỗ trợ xã về đích nông thôn mới

TQĐT - Từ năm 2014 đến nay, tỉnh ta thực hiện chủ trương biệt phái cán bộ từ tỉnh về các xã để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều xã có cán bộ biệt phái đã về đích xây dựng nông thôn mới, cho thấy hiệu quả tích cực từ chủ trương mang lại.

Cán bộ xã Trung Môn (Yên Sơn) kiểm tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa xóm 6.

Từ năm 2014 đến nay, tỉnh ta thực hiện 3 đợt cử 20 cán bộ từ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về hỗ trợ các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, năm 2014 có 7 đồng chí, năm 2016 có 6 đồng chí và năm 2017 có 7 đồng chí.

Hỗ trợ xã về đích nông thôn mới, trong năm 2016, Thường trực Tỉnh ủy đã ra thông báo cử đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Phòng Kinh tế công, nông, lâm nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh về theo dõi, giúp đỡ xã Côn Lôn (Na Hang). Đồng chí Nguyễn Xuân Bạch, Chủ tịch UBND xã Côn Lôn cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã được đồng chí Hòa, cán bộ biệt phái của tỉnh giúp đỡ việc xây dựng các văn bản, hồ sơ, thủ tục liên quan đến xây dựng nông thôn mới. Trong công tác dân vận, có cán bộ từ tỉnh về vận động, cộng với sự hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nên khi thuyết phục bà con thôn, bản thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng các công trình cộng đồng… thuận lợi hơn. Được sự giúp đỡ của cán bộ biệt phái, sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, đến cuối năm 2016, xã Côn Lôn đã cơ bản cán đích các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tháng 3-2017, xã tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Trong năm 2017, tỉnh ta tiếp tục cử 7 cán bộ từ những cơ quan cấp tỉnh về giúp đỡ các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 gồm: Kim Phú, Trung Môn (Yên Sơn), Khuôn Hà (Lâm Bình), Hồng Lạc, Đại Phú (Sơn Dương), Thái Hòa (Hàm Yên) và xã Hòa Phú (Chiêm Hóa). Đến nay, những đồng chí được phân công đã bắt tay vào nghiên cứu các văn bản, báo cáo liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương được phân công phụ trách; đến thôn, bản nắm bắt tình hình thực tiễn. Đồng chí Phạm Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Môn (Yên Sơn) cho biết: Để xã đạt mục tiêu nông thôn mới trong năm 2017, Tỉnh ủy đã cử 1 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ xã xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, xã đã hoàn thành 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã chủ động phối hợp với cán bộ biệt phái trao đổi, cùng tham gia định hướng tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để hoàn thiện 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại là an ninh - quốc phòng và cơ sở vật chất văn hóa. Xã mong muốn được học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc định hướng thực hiện các tiêu chí.

Qua 3 đợt triển khai thực hiện chủ trương đưa cán bộ từ tỉnh biệt phái về các xã xây dựng nông thôn mới cho thấy hiệu quả tích cực. Những cán bộ từ tỉnh về cơ sở đều nỗ lực giúp địa phương được phân công xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, khoa học, đúng định hướng; công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện có hiệu quả. Đây cũng là kênh quan trọng giúp rèn luyện cán bộ tỉnh từ thực tiễn cơ sở. Đến nay, 13/20 xã toàn tỉnh có cán bộ biệt phái đã về đích nông thôn mới. Trong năm nay, 7 xã có cán bộ cử biệt phái sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới.  

Bài, ảnh: Quý Khang

Tin cùng chuyên mục