Thanh tra chuyên ngành kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nổi cộm

TQĐT - Thời gian qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh được các ngành chức năng tập trung chỉ đạo, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của một số dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, lực lượng thanh tra các sở, ngành triển khai 285 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 457 tổ chức, 392 cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm trên  9,2 tỷ đồng; ban hành 404 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 174 tổ chức, 230 cá nhân, số tiền 3,2 tỷ đồng. Nội dung các sai phạm được phát hiện qua thanh tra chủ yếu là nghiệm thu, quyết toán cao hơn khối lượng thực tế thi công trong đầu tư xây dựng; chi không đúng mục đích và dự toán đã được phê duyệt, chi không đúng với chế độ tài chính, kế toán quy định; vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai; kê khai thiếu, ẩn lậu thuế; vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng...

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý 64 tổ chức, cá nhân có sai phạm, xử phạt trên 347 triệu đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước. Năm 2017 Thanh tra Sở sẽ tổ chức 2 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước trong hoạt động sửa chữa ô tô, máy móc thiết bị cơ giới và chế biến lâm sản, chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Sơn Dương, Yên Sơn. Đồng thời, chủ động, tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng đã xử lý về kinh tế, thu hồi trên 214 triệu đồng; giảm trừ giá trị khi quyết toán số tiền trên 133 triệu đồng; ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với 180 triệu đồng; xử phạt vi phạm về kiểm tra trật tự xây dựng trên 22 triệu đồng; xử phạt hành chính từ công tác thanh tra trên 50 triệu đồng. Ông Bùi Ngọc Phương, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cho biết: Trong năm 2017, lực lượng thanh tra ngành sẽ thực hiện 6 cuộc thanh tra với 10 dự án, công trình xây dựng; thường xuyên kiểm tra các hoạt động xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; thanh tra theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có dấu hiệu vi phạm. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành, lực lượng thanh tra các ngành chức năng sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra những vấn đề dư luận quan tâm như xây dựng, tài nguyên, môi trường, giao thông, vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp…, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện sai phạm của các tổ chức, cá nhân. 

 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục