Thanh tra đúng kế hoạch, tránh chồng chéo

TQĐT - Thực hiện công tác thanh tra đúng kế hoạch, tránh chồng chéo đang được toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp yên tâm làm việc, sản xuất. Tuy nhiên, ngành sẽ thanh tra đột xuất nếu phát hiện tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2017. Đặc biệt, Thanh tra tỉnh chỉ đạo Thanh tra các sở, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, thực hiện thanh tra đối với doanh nghiệp không quá 1 lần/năm.

Nếu các đơn vị xét thấy cần tiến hành thanh tra, kiểm tra cùng một đối tượng phải trao đổi thống nhất đề xuất lập đoàn liên ngành để báo cáo UBND tỉnh quyết định. Đồng thời, Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.


Cán bộ Thanh tra thành phố Tuyên Quang trao đổi thông tin nghiệp vụ.

Trong quý I toàn ngành hoàn thành 71/102 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 tại 120 tổ chức, 211 cá nhân. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực người dân quan tâm như: Quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách; kiểm tra chất lượng, nhãn mác hàng hóa; việc chấp hành pháp luật về hoạt động thương mại, việc chấp hành pháp luật thuế và các lĩnh vực khác như an toàn giao thông, văn hóa, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường...

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh các sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền trên 3 tỷ đồng; ban hành 199 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 821,6 triệu đồng về lĩnh vực thuế, khai thác lâm sản, y tế, trật tự an toàn giao thông đường bộ... Đồng thời, ngành kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 40 tổ chức, 175 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến các sai phạm.

Thanh tra các sở, ngành có vai trò quan trọng trong việc phát hiện, xử lý những vi phạm ngay tại cơ sở. Ông Phạm Thanh Hà, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết, Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện kiểm tra 7 tổ chức và 133 cá nhân chủ yếu về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, kinh doanh nông lâm nghiệp và thủy sản, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Sau kiểm tra đã ra 90 quyết định xử phạt hành chính với số tiền vi phạm trên 212 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại được ngành Thanh tra quan tâm thực hiện. Ông Lại Mạnh Tùng, Chánh Thanh tra thành phố Tuyên Quang khẳng định, việc tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân được đơn vị ưu tiên hàng đầu. Trong quý I, Thanh tra thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 183 đơn thư của công dân có nội dung tập trung vào lĩnh vực đất đai, đền bù, quy hoạch, chính sách xã hội, môi trường. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra thành phố đã tham mưu UBND thành phố xử lý và giải quyết xong 120 đơn, đang giải quyết 63 đơn.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định xử lý tố cáo, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, Thanh tra tỉnh thực hiện các nội dung thanh tra theo kế hoạch năm 2017 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1649/QĐ - UBND ngày 21-11-2016; Thanh tra lại và thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra. 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục