Tiếng việt | English

Nhiều kinh nghiệm phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Ngày 17-4, hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng” đã diễn ra tại Hà Nội, với nhiều kinh nghiệm thiết thực được chia sẻ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đây là sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6-2019, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) Chu Văn Hòa khẳng định, trong đời sống xã hội, sách luôn đóng vai trò quan trọng, bởi thông qua sách, tất cả tri thức, vốn hiểu biết, thế giới tinh thần - tình cảm của con người được bảo tồn, lưu giữ và phát huy tác dụng, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Vì vậy, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng đồng nghĩa với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Các ý kiến của đại biểu tập trung đánh giá nhu cầu tiếp cận tri thức thông qua sách trong những năm qua; những cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa đọc; phân tích những kết quả, những mặt đã làm được và chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hiện nay; những phương án triển khai, kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc.

Một số kinh nghiệm phát triển phong trào đọc sách hiệu quả cũng được các đại biểu chia sẻ, như xây dựng các mô hình thư viện hiện đại; đổi mới hoạt động thư viện trong trường học; xây dựng tủ sách nông thôn, tủ sách gia đình, dòng họ; tổ chức các không gian đọc sách thuận lợi; thi tìm hiểu và cảm nhận về sách…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục