Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

TQĐT - Ngày 25-7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm.
Video không hợp lệ

Video khác