Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh: Học tập chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TQĐT - Ngày 23-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Video không hợp lệ

Video khác