Kim Phú phấn đấu trở thành “vựa” hoa quả sạch

TQĐT - Những người nông dân ở xã Kim Phú, huyện Yên Sơn vài năm trở lại đây đã có cách làm giàu mới là trồng cây ăn quả. Nhiều vườn cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để hướng đi này thực sự bền vững, xã Kim Phú đang định hướng để người dân đi sâu vào nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất an toàn để tiến tới xây dựng thương hiệu hoa quả sạch trong vùng.
Video không hợp lệ

Video khác