Tiếng việt | English

Tổng kết 18 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

TQĐT - Ngày 21-9, Ban chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Video khác