Tiếng việt | English

Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

TQĐT - Sáng 3-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Video không hợp lệ

Video khác