Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chương trình, văn kiện, phương án nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

TQĐT - Ngày 8-6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình, văn kiện, phương án nhân sự đại hội các đảng bộ huyện Nà Hang, Lâm Bình, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Video khác