Công bố Quyết định công nhận Tuyên Quang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

TQĐT - Sáng 17-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 36/NQ-TU, ngày 17-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; công bố Quyết định của Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Video không hợp lệ