UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

TQĐT - Sáng 5-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Video không hợp lệ

Video khác