Nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công

TQĐT - Từ năm 2014, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội, Sở Tư pháp... thực hiện dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một số dịch vụ như chuyển phát giấy tờ đăng ký xe cơ giới, chứng minh thư, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi hộ chiếu, hồ sơ BHXH, hồ sơ lý lịch tư pháp, thu hộ tiền phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ phương tiện giao thông… Người dân chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để thực hiện yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả qua bưu điện. 

Người dân đến giao dịch tại Bưu điện tỉnh.  Ảnh: Quốc Việt

Để cải cách và đổi mới hơn nữa nền hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh, giữa tháng 9, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện Việt Nam sẽ hợp tác cung ứng dịch vụ bưu chính chuyển phát và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến qua dịch vụ Bưu chính công ích; các dịch vụ Tài chính bưu chính như: Chi trả các chế độ lương hưu, BHXH, bảo trợ xã hội, người có công, các dịch vụ thanh toán (thu, chi) giữa các cơ quan, tổ chức và người dân… Đồng thời, phối hợp xây dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động điểm phục vụ bưu chính góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thông qua mạng lưới điểm Bưu điện văn hóa xã. 

Đến thời điểm hiện nay, UBND tỉnh đã công bố hầu hết danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, toàn tỉnh có 1.797 thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, cấp tỉnh có 1.354 thủ tục, cấp huyện có 312 thủ tục và cấp xã có 131 thủ tục.

Theo đại diện Sở Giao thông - Vận tải, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện giúp sở tránh được tình trạng quá tải khi công dân đến nhận kết quả, nhất là trong việc chuyển trả giấy phép lái xe. Thay vì công dân di chuyển quãng đường dài từ các huyện đến bộ phận một cửa của sở ít nhất 2 lần (làm thủ tục đổi và nhận), nay công dân chỉ cần đến làm thủ tục cấp đổi ngay tại bưu điện trung tâm huyện…

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã công khai danh mục 44 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực do đơn vị quản lý thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, lĩnh vực báo chí gồm 7 thủ tục, lĩnh vực xuất bản 15 thủ tục, lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 15 thủ tục; lĩnh vực bưu chính 6 thủ tục; lĩnh vực viễn thông và internet 1 thủ tục. 

Toàn tỉnh hiện có 134 điểm phục vụ các dịch vụ bưu chính, trong đó có 109 điểm bưu điện văn hóa xã và 25 bưu cục. Đây là thuận lợi trong việc phối hợp tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa. Hiện tất cả các sở, ngành đều đã công bố danh mục thủ tục thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Bưu điện tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo thực hiện an toàn, kịp thời, chính xác mọi thủ tục, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa của việc hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đến toàn thể nhân dân. Đây cũng là cơ sở để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, người dân. 

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục