Sơn Dương đơn giản hóa thủ tục hành chính

TQĐT - Huyện Sơn Dương đang đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ nhằm tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức và tạo dựng niềm tin của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Xã Tú Thịnh được huyện chọn làm điểm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Theo đó, UBND xã sẽ thực hiện trong 2 năm. Năm 2017 bố trí số cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay xã đã bố trí 6 người, gồm cán bộ văn phòng - thống kê, công chức địa chính - xây dựng, công chức văn hóa - xã hội, công chức tư pháp - hộ tịch, trong đó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách. năm 2018 xã sẽ được đầu tư trang thiết bị bảo đảm phù hợp để thực hiện chế độ “một cửa” liên thông hiện đại. 

Chủ tịch UBND xã Trương Ngọc Khởi cho biết: Chủ động lựa chọn cán bộ phụ trách bộ phận “một cửa” là những người có năng lực, tâm huyết nên ngay từ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đều cơ bản bảo đảm đúng quy định. Hồ sơ giải quyết trong ngày được xử lý dứt điểm, hồ sơ cần xác minh, bổ sung giấy tờ đều có phiếu hẹn, trả kết quả đúng thời gian. Với những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của xã thì hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, UBND xã còn thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Năm 2017, xã tiếp nhận và giải quyết 7.488 hồ sơ yêu cầu giải quyết về thủ tục hành chính, đạt 100% đúng hạn và trước hạn.


Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” xã Tú Thịnh (Sơn Dương) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
cho người dân.    Ảnh: Cao Huy

Cải cách thủ tục hành chính được BHXH huyện triển khai trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó BHXH huyện chú trọng thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia. Hiện nay bộ phận “Một cửa” của BHXH huyện đóng vai trò là khâu kết nối tất cả các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị theo quy trình đồng bộ và khép kín. Vì vậy, tất cả các thủ tục, công việc được xử lý nhanh, đem lại hiệu quả thiết thực cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, giảm bớt các khâu trung gian, không phải đến từng bộ phận chuyên môn như trước đây. Từ đó đã giảm bớt được thời gian, công sức đi lại của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Từ tháng 6 năm 2017, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã đi vào hoạt động theo quy định. Đây là dấu ấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính của huyện, tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. UBND huyện đã phân công 6 công chức thay phiên nhau trực từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để giải quyết việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định. Từ khi thành lập đến nay, bộ phận này đã tiếp nhận và xử lý trên 1.000 hồ sơ tập trung vào các lĩnh vực lao động việc làm, tài nguyên và môi trường, tư pháp hộ tịch… Bà Nguyễn Cúc Mai, xã Phúc Ứng cho biết, đến đây, bà được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chu đáo về thủ tục nên không phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ. 

Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã kết nối mạng internet. UBND huyện đã ban hành việc áp dụng bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 với 13 lĩnh vực và đang thực hiện đúng theo quy trình và đảm bảo hiệu quả. Cùng với đó, UBND huyện đã thành lập và chỉ đạo bộ phận quản lý trang thông tin điện tử của huyện để đăng tải công khai các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức tìm hiểu, nắm bắt. Các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi những thủ tục không cần thiết, không phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhân dân.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục