Thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục hành chính ở cấp xã

TQĐT - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính là một trong các nguyên tắc hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ - TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên việc thực hiện quy định này ở cấp xã một số nơi chưa thực hiện đồng bộ.

Người dân xã Phú Lâm (Yên Sơn) nghiên cứu các thủ tục hành chính niêm yết
 tại bộ phận một cửa của xã.

So với các địa phương khác, các xã, phường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thực hiện khá nghiêm túc quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính ở bộ phận “một cửa”. 

Tại bộ phận “một cửa” phường Minh Xuân, tất cả các thủ tục hành chính về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục - đào tạo, mức thu lệ phí, quy hoạch sử dụng đất... đều được niêm yết công khai.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, ngoài việc phân công nhiệm vụ cho từng công chức giải quyết công việc tại bộ phận “một cửa”, UBND phường còn yêu cầu các công chức ở từng lĩnh vực khác nhau phải tự rà soát, cập nhật các văn bản, chính sách, thủ tục mới về lĩnh vực chuyên môn của mình để tham mưu với lãnh đạo UBND phường giải quyết cho người dân và thực hiện niêm yết công khai, giúp người dân nắm đúng, đủ các quy trình thủ tục hành chính của Nhà nước, giám sát được quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức.

Chị Nguyễn Thị Minh Phượng, công chức tư pháp  - hộ tịch phường Tân Hà cho rằng: “Thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch là một trong những nhiệm vụ của công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”. Để làm tốt điều này, chúng tôi phải nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, rà soát để thay thế, bổ sung trên bảng niêm yết”. 

Bên cạnh những nơi thực hiện nghiêm quy định về niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, vẫn còn không ít nơi thực hiện chưa nghiêm, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Năm 2016, qua kiểm tra công tác cải cách hành chính của đoàn kiểm tra cấp tỉnh, xã Phú Lâm (Yên Sơn) chưa thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Mới đây, qua đợt kiểm tra về công tác cải cách hành chính của đoàn kiểm tra cấp huyện, Phú Lâm vẫn là xã chưa niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Xã mới chỉ niêm yết công khai các thủ tục hành chính về một số lĩnh vực về đất đai, tư pháp hộ tịch.

Đợt kiểm tra về cải cách hành chính mới đây của đoàn kiểm tra huyện Yên Sơn có tới 1/2 số xã được kiểm tra thực hiện niêm yết công khai nhưng chưa đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định. Theo ông Hà Đình Nghi, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Yên Sơn, sau kiểm tra, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị chính quyền địa phương đã được kiểm tra phải khắc phục ngay tình trạng này.

Anh Hoàng Văn Sềnh, thôn bản Âm, xã Đà Vị (Na Hang) cho biết: “Hàng ngày, cán bộ phải giải quyết rất nhiều công việc, thủ tục hành chính cho người dân nên tôi nghĩ không thể trả lời hết các câu hỏi của người dân đâu. Vì thế phải niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính để người dân mình đọc, hiểu, xem cán bộ mình giải quyết có đúng theo quy định không”.

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính là một nội dung trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần minh bạch, công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Việc thực hiện quy định này cần có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục