Xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

TQĐT - Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công việc trên môi trường mạng điện tử, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm.

Cán bộ, công chức Trung tâm Thông tin Sở 
Tài nguyên và Môi trường điều hành việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử.

Hiện nay, toàn tỉnh có 67 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 7/7 huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản trong giải quyết công việc hành chính. Những năm gần đây, việc sử dụng phần mềm tổ chức hội nghị trực tuyến được nhiều nơi triển khai. Ngoài các hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với Trung ương, UBND tỉnh cũng đã triển khai một số hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố. Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã kết nối hội nghị trực tuyến theo ngành dọc với các bộ, ngành Trung ương. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chủ động đầu tư trang thiết bị, phần mềm tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu là các huyện, thành phố. Xu hướng tổ chức hội nghị trực tuyến góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại đối với các cơ quan, đơn vị.

Từ nhiều năm nay, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Tòa án nhân dân tối cao; tổ chức các hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm tới 7 điểm cầu là tòa án nhân dân các huyện, thành phố. Ông Triệu Ngọc Thức, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Na Hang cho biết, việc tổ chức hội nghị trực tuyến không những giúp đơn vị giảm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện để toàn thể cán bộ, công chức Tòa án huyện được dự hội nghị giao ban, học tập kinh nghiệm xét xử của các đơn vị khác.
Hội nghị giao ban trực tuyến cũng được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện từ năm 2015 đến nay với 88 cuộc. Trong đó có 75 cuộc với các điểm cầu là các huyện, thành phố và 13 cuộc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức thường xuyên hàng tuần, tháng gắn với công tác trao đổi, rút kinh nghiệm và kiểm tra chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị thực hiện điểm hội nghị trực tuyến. 

Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị trực tuyến nhằm công khai, minh bạch hóa thông tin, nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã triển khai phần mềm một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Yên và Na Hang là những đơn vị đi đầu trong triển khai phần mềm một cửa điện tử trực tuyến. Với phần mềm này, người dân, doanh nghiệp có thể kê khai, đăng ký dịch vụ và theo dõi tiến độ giải quyết trực tiếp trên môi trường điện tử. Đồng thời tạo ra tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong đội ngũ cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại không chỉ nằm trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh ta đến năm 2020 mà còn là mục tiêu nhằm xây dựng một chính quyền điện tử, công khai, minh bạch và hướng tới cung cấp nhiều hơn các dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Điều này đòi hỏi nhiều cơ quan, đơn vị và các địa phương khác phải chủ động triển khai thực hiện như một số cơ quan, đơn vị đã và đang đi đầu ở tỉnh ta.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục