Tiếng việt | English

4 xã đầu tiên của tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi

- Hiện đã có 4 xã đầu tiên của tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, 4 xã đầu tiên của tỉnh công bố khống chế, dập tắt được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn, gồm: Tri Phú, Phúc Sơn, Yên Nguyên (Chiêm Hóa); Công Đa (Yên Sơn). Đây là 4 xã sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh ổ dịch, không ghi nhận thêm ổ dịch mới, không có lợn nhiễm bệnh phải tiêu hủy, đàn lợn được bảo toàn.

Đoàn Thư

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục