Tiếng việt | English

Chăm lo đời sống đồng bào tái định cư

TQĐT Xuân Kỷ Hợi - Tỉnh ta có hơn 4 nghìn hộ với trên 20 nghìn nhân khẩu phải di chuyển để thực hiện Dự án Thủy điện Tuyên Quang.

Cuộc sống người dân thôn tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang ngày càng ổn định, phát triển. (Trong ảnh: Một góc thôn tái định cư Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang). 
Ảnh: Huy Hoàng

UBND tỉnh đã có những lần điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để các công trình được đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, theo Quyết định số 1766, tỉnh ta đang triển khai đầu tư 260 công trình, ưu tiên nhiều hơn cho các công trình giao thông và kiến trúc công cộng. Hiện nay, đã có 255 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai giao bổ sung trên 111,8 ha đất sản xuất nông nghiệp và 1.922,8 ha đất sản xuất lâm nghiệp cho người dân tái định cư. Các chương trình, chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ người dân tái định cư chuyển đổi nghề nghiệp đã được chú trọng.  

Năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án thực hiện bổ sung đất ở còn thiếu cho các hộ dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 2.980 hộ di dân tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang được áp dụng theo phương án thanh toán bằng tiền. Kinh phí thanh toán trên 119 tỷ đồng, trong đó, chi phí thanh toán bằng tiền cho 2.980 hộ theo giá đất ở thống nhất chung tại từng điểm, khu tái định cư trên 76,5 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ thêm một lần bằng tiền cho 2.980 hộ tạo mặt bằng đất ở 42,4 tỷ đồng. Ban Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức các cuộc họp để nắm bắt tâm tư, tuyên truyền và giải thích cặn kẽ tới người dân về phương án của tỉnh. Từ việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân cho đến việc thực hiện thanh toán theo đúng quy trình, quy định nên hầu hết các hộ tái định cư đều đồng thuận theo phương án.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục