Đà Vị thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa

TQĐT - Những năm qua, xã Đà Vị (Na Hang) đã thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong đó, tiêu biểu là nội dung xây dựng gia đình văn hóa, với nhiều hộ đạt gia đình văn hóa nhiều năm liên tục, góp phần tăng cường đoàn kết ở cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Gia đình ông Hà Đình Bảo, thôn Xá Thị nhiều năm liền đạt danh hiệu
gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Đà Vị.

Ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đà Vị khẳng định, những năm qua, nội dung xây dựng gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã đã được phát triển sâu rộng. Đây là một phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình. Hiện nay quy trình xét công nhận gia đình văn hóa được các thôn thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai, dân chủ. Những hộ nào chưa đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cán bộ thôn đó phải nói rõ nguyên nhân, vi phạm vào tiêu chí nào, tiêu chuẩn nào, đồng thời đưa ra hướng khắc phục để những hộ chưa đạt phấn đấu trong những năm tiếp theo. 

Xã có 1.246 hộ, năm 2016 có 1.069 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 86%. Một số thôn đạt cao như: Khuổi Tích 97%, Bản Lục 92%, Khuổi Nạn 89%, Bản Âm 88%, Phai Khằn 86%... Ông Bế Tuấn Hữu, Bí thư chi bộ thôn Xá Thị cho biết, thôn có 172 hộ, năm 2016 có 83% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Một số hộ không đạt gia đình văn hóa tập trung các trường hợp vi phạm pháp luật, mâu thuẫn gia đình, làng xóm. Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa. 

Trong số 1.069 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ở Đà Vị có 794 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Những gia đình văn hóa tiêu biểu này đều được tuyên dương, khen thưởng hàng năm, nhằm khuyến khích các gia đình tiếp tục thực hiện tốt và lan tỏa sang các gia đình khác. Ông Hà Đình Bảo, 76 tuổi, thành viên cao tuổi nhất của gia đình “tứ đại đồng đường” ở thôn Xá Thị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu của xã cho rằng, ông bà, bố mẹ phải là tấm gương sáng về đạo đức và cách ứng xử trong cuộc sống để con cháu học tập và noi theo. 

Đà Vị là xã trung tâm các xã khu C của huyện Na Hang, giáp ranh với 4 xã của tỉnh Bắc Kạn. Với vị trí địa lý quan trọng như vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được xã tăng cường. Ông Hà Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, Năm 2017, ước tính xã có trên 86% số hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó số hộ đạt gia đình văn hóa nhiều năm liên tục tiếp tục tăng. Do địa phương làm tốt việc xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa từ cơ sở nên nhiều năm qua xã không có điểm nóng về các tệ nạn xã hội, vi phạm lâm luật, mâu thuẫn thôn xóm... điều này đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quang Hòa 

Tin cùng chuyên mục