Phối hợp triển khai hiệu quả công tác dân tộc

TQĐT - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp về vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách cho vùng đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện đồng bộ và đi vào chiều sâu, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đồng thời củng cố, kiện toàn mạng lưới cán bộ, cộng tác viên làm công tác tuyên truyền từ cấp tỉnh tới cơ sở. 


Cán bộ xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Ở các khu dân cư, các nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật được thành lập với sự tham gia của trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu hoặc bí thư chi bộ, công an viên cùng đại diện các tổ chức đoàn thể nhân dân... Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các nội dung quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống tệ nạn xã hội... gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Quan Văn Đàm, Trưởng thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa (Na Hang) cho biết, cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự tích cực vận động của các tổ chức đoàn thể, nhiều hộ trong thôn đã chuyển sang làm kinh doanh dịch vụ, một số hộ phát triển chăn nuôi thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện cả thôn chỉ còn 7 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo, các hộ còn lại đều khá và giàu.

Cùng với đó, hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc và các chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, qua quá trình giám sát hàng năm cho thấy, các chính sách, chương trình dự án đối với vùng dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đúng đối tượng. Việc trợ giá, trợ cước, cho vay vốn phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn như: Hỗ trợ dầu hỏa cho vùng đồng bào không có điện lưới, tiền điện thắp sáng, giống cây trồng, đất ở, nhà ở... được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 

Đồng chí Mai Quý Toái, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, phù hợp, hiệu quả. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục