Tạo sinh kế giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số 

TQĐT - Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng, tạo sinh kế để người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo hiệu quả.

Nhà văn hóa Tân Thượng, xã Phúc Ứng (Sơn Dương) được xây dựng từ nguồn vốn 135.

Thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ phát triển sản xuất, từ năm 2015 đến năm 2017 xã Phúc Yên (Lâm Bình) được giao trên 800 triệu đồng để đầu tư, hỗ trợ cho trên 200 hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo mua máy cơ giới phục vụ sản xuất; mua cây, con giống và hỗ trợ làm chuồng trại phục vụ chăn nuôi… Đây là cơ hội để các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, tạo đòn bẩy để vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ 2,5 tỷ vốn Chương trình 135, xã đã đầu tư xây dựng công trình kênh mương Bản Tấng, kênh mương thủy lợi Khuổi Lùng, thôn Khau Cau và xây dựng chợ Trung tâm xã Phúc Yên. 

Ông Tô Quảng Giáo, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương cho biết: Giai đoạn 2010 - 2017, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện được hỗ trợ gần  91,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng và đào tạo nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Chương trình 135 đã góp phần nâng cao chất lượng giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 4%; hạ tầng ở các xã, thôn, bản được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với 90% số xã có trạm y tế được xây dựng kiên cố; hơn 90% thôn bản có nhà sinh hoạt cộng đồng… Để tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Chương trình 135, huyện đã linh động lồng ghép, đầu tư tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải. Cụ thể, năm 2017, huyện có 85 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135; ưu tiên xây dựng, sửa chữa 28 công trình, trong đó có 18 công trình đường giao thông, đường nội đồng phục vụ việc đi lại, sản xuất nông nghiệp, vận chuyển hàng hóa thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, các hộ dân tộc thiểu số vùng khó khăn được hỗ trợ tiền mua trâu, bò, lợn, dê, chè giống; hỗ trợ máy nông nghiệp, kiến thức sản xuất tùy thuộc vào điều kiện từng vùng.

Trong 2 năm (2016, 2017), tỉnh đã hỗ trợ gần 36 tỷ đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho 2.332 hộ nghèo, 511 hộ cận nghèo, 4 hộ mua giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng 13 mô hình sản xuất, chăn nuôi; mua 1.144 máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất, xây dựng 189 chuồng trại chăn nuôi... với tổng vốn 22 tỷ đồng. Tháng 9-2017, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định phê duyệt Kế hoạch vốn dự án Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 đợt 2 với tổng vốn trên 24,7 tỷ đồng. Trong đó phân bổ 19 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã an toàn khu và các thôn bản đặc biệt khó khăn. 


Người Dao thôn Phai Đá, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) được hỗ trợ trồng bưởi ngọt theo hướng hàng hóa.

Từ 2016 đến nay, thông qua Chương trình 135, UBND các huyện đã chủ động lồng ghép thực hiện đầu tư 18 công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn 18 xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống với kinh phí hơn 18 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng cho các xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống để mua trâu sinh sản, máy sản xuất nông cụ và xây dựng mô hình phát triển sản xuất; hỗ trợ trực tiếp bằng 1.200 kg giống lúa lai, 83 kg ngô lai cho 275 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông sản xuất vụ xuân, vụ mùa và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt 711,5 triệu đồng cho 1.385 hộ nghèo là đồng bào dân tộc Mông; hỗ trợ di chuyển và cấp 13,2 ha đất ở cho 33 hộ đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình) định cư tại nơi ở mới...

Ngoài những nguồn vốn dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã lồng ghép các nguồn vốn khác để đầu tư hạ tầng thiết yếu ở vùng khó như nguồn tín dụng, nguồn hỗ trợ, tài trợ… Cuối năm 2016, các thôn Khuổi Chang, Khuổi Củng, xã Xuân Lập (Lâm Bình) được đầu tư đường điện trị giá trên 11 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp điện nông thôn quốc gia của tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 cho 180 hộ dân được sử dụng điện lưới. Ông Sùng Mý Chính, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Củng cho biết: Có điện lưới, cấp  ủy, chính quyền, đoàn thể trong thôn đã vận động người dân đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Các loại máy móc hiện đại như máy xay xát, máy thái chuối đã được đưa vào phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Việc dạy và học tập của các thầy cô giáo và các cháu học sinh đã có nhiều thuận lợi hơn. 

Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 4%/năm trở lên; khoảng 38% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; trên 11% hộ nghèo được vay vốn để tạo quỹ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; trên 12% hộ nghèo được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục