Chấm dứt xin cho

TQĐT - Tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ mới đây, Thủ tướng đã nhấn mạnh, một trong những khâu đột phá chiến lược trong phát triển là thể chế, chính sách. Do đó, các bộ, ngành cần tập trung tốt hơn cho công tác này, để nâng cao chất lượng thể chế, một khâu mà hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề. 

Thể chế chính sách quan trọng như vậy, nhưng trong thực tế vẫn còn có tình trạng chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng thể chế, chính sách. Có dự thảo còn làm sơ sài, thiếu trách nhiệm, thậm chí đưa tư duy cũ, hay tư tưởng bao cấp, xin cho, lợi ích nhóm vào trong văn bản. 

Thực tế đã có địa phương vì lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ mà ra nghị quyết về một số chính sách thu hút đầu tư trái nghị quyết của Đảng, của Trung ương, thậm chí bất chấp cả quy hoạch chung của quốc gia, dẫn đến có lợi cho một nhóm người. Có địa phương, đơn vị thông qua nhiều hình thức đã “chạy” để được cấp trên ban hành kết luận, nghị quyết, quyết định “đặc thù” để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có một số lợi ích mang tính chất “ưu đãi” cho địa phương, có lợi, hấp dẫn hơn so với các địa phương, đơn vị khác.

Bộ trưởng Tư pháp khi trả lời chất vấn tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm ngoái cũng từng thừa nhận, hiện nay một số cơ quan chủ trì soạn thảo bằng cách này hay cách khác vẫn có sự thiên vị, giành phần lợi hơn cho bộ, ngành mình. Các biểu hiện cục bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật thường gồm: các quy định về quỹ tài chính, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách và một số điều kiện gia nhập thị trường sản xuất kinh doanh trong các đạo luật không phải chuyên ngành.

Chính vì vậy, nhân dân mong muốn chấm dứt tình trạng “chạy qua chạy lại”, xin cho trong xây dựng thể chế, chính sách. Nhân dân cũng mong muốn không còn những văn bản “trên trời”, thiếu thực tế, quy định không rõ ràng. Bởi hậu quả của cách làm trên là tạo nên một nhóm người có lợi mà gây thiệt hại cho đa số dân cư, cho chính sách pháp luật chung của cả nước; làm mất kỷ cương, công bằng xã hội, nhiều khi mất cán bộ, mất niềm tin của nhân dân, cản trở sự phát triển.                          

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục