Chuyển biến hoạt động cấp ủy trong doanh nghiệp

TQĐT - Những năm gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò đối với hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, người lao động; cùng với hội đồng quản trị, ban giám đốc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chị Phạm Thúy Vinh (thứ 2 từ bên phải sang) Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Bưu điện tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại bộ phận giao dịch.

BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy”. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đã đem lại sự chuyển biến rõ rệt. Cấp ủy đảng ở cơ sở đã phát huy vai trò lãnh đạo, tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khẳng định được vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ Bưu điện tỉnh có 6 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên trong tổng số 178 người lao động. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy”, Đảng ủy Bưu điện tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo trong hoạt động, xác định rõ quyền và trách nhiệm của cấp ủy; ra nghị quyết đúng, trúng với thực tiễn hoạt động của đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên. Cá nhân từng đồng chí đảng ủy viên rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ hiệu quả. Từ 2013 đến nay, năm nào đơn vị cũng vượt từ 6-10% so với kế hoạch đề ra; 7 tháng năm 2018, doanh thu đạt trên 76 tỷ đồng, đạt trên 63% kế hoạch năm.

Chị Phạm Thúy Vinh, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Bưu điện tỉnh luôn gương mẫu, phát huy được năng lực trong công tác. Chị Vinh đã dành thời gian xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị để phát huy tốt vai trò của từng đảng viên. Chị Vinh cho biết: Là bộ phận tuyến đầu của đơn vị nên sinh hoạt chi bộ được bố trí từ ngày 1-5 hàng tháng để triển khai văn bản cấp trên, kiểm điểm đảng viên và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng tiếp theo. Công tác kiểm điểm đảng viên được thực hiện nghiêm túc; việc thực hiện học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa thành những hành động gắn với sản xuất kinh doanh, thái độ phục vụ khách hàng. Đối với vai trò Đảng ủy viên, chị luôn tham mưu cho cụ thể, chi tiết từng loại hình dịch vụ phụ trách để Đảng ủy có hướng lãnh đạo đơn vị sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đảng bộ Công ty cổ phần Đường bộ 232 đã quy hoạch các đồng chí ủy viên BCH là những cán bộ chủ chốt của đơn vị, từ các bộ phận, phân xưởng. Vì thế chất lượng cấp ủy được đảm bảo. Ông Trương Trọng Thành, Phó Bí thư Đảng ủy công ty cho biết: Hoạt động của cấp ủy đã nâng cao rõ rệt, sinh hoạt cấp ủy bài bản, cấp ủy viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, từng đảng viên đã phát huy được sở trường trong công việc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh, khẳng định được vai trò lãnh đạo. Phát huy được sức mạnh tập thể, doanh thu năm 2017 của công ty đạt trên 70 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2016. Công ty phấn đấu đến hết năm 2018 doanh thu bình quân đạt 80 - 100 tỷ đồng. 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đạt được kết quả khá toàn diện: Đạt 9/10 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Doanh thu bình quân hằng năm đạt 12%, vượt 40% mục tiêu Nghị quyết; 60 doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, đạt trên 90% mục tiêu Nghị quyết; lợi nhuận sau thuế năm sau cao hơn năm trước; hết năm 2017 thu nhập bình quân của người lao động 5,8 triệu đồng, đạt trên 90% nghị quyết. Hàng năm 86% chi bộ, đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt mục tiêu nghị quyết… Ông Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết, nửa nhiệm kỳ tới, Đảng ủy khối sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ thực hiện nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chú trọng thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước… nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. 

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục