Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

TQĐT - Trong năm 2017, các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đăng ký thực hiện 181 mô hình thi đua “Dân vận khéo”, trong đó có 77 mô hình tập thể và 104 mô hình cá nhân, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện các chủ trương của tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nông thôn...

 Lãnh đạo Công ty cổ phần Giống vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang cùng công nhân
Trại giống nông lâm nghiệp Đồng Thắm kiểm tra giống ngô mới.

Các công ty cổ phần như Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân lao động nhận thức đầy đủ, đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Qua đó người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể sau khi cổ phần hóa, thoái vốn. 

Hiện nay các công ty nông lâm nghiệp tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Đảng bộ công ty đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu sâu, nắm chắc các nội dung của việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của công ty; từ đó tích cực thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu cho công ty... Đến nay, các công ty đã hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất, việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC; tập trung, khai thác, trồng, chăm sóc, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây trồng, vật nuôi, phân bón phục vụ nhân dân sản xuất.  

Anh Bùi Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tuyên Bình cho biết: Công ty có 6 đơn vị, trong đó có văn phòng và 5 đội sản xuất lâm nghiệp với tổng số hơn 70 cán bộ, công nhân viên. Năm 2017, công ty đã có 4 tập thể và 5 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình trong tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên tập trung sản xuất phát triển kinh tế của Đội Lâm nghiệp Trung Trực, Tân Hồng, Tân Tiến, Xuân Vân.

Nhờ vậy, công ty thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hiện nay, tổng diện tích lâm nghiệp công ty được giao quản lý là 1.850 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 1.400 ha trên địa bàn 6 xã. Công ty liên kết với 260 hộ trong sản xuất, kinh doanh. Công ty là đơn vị hoàn thành sớm nhất việc cấp chứng chỉ FSC cho 100% diện tích rừng. Thu nhập của người lao động tăng lên, năm 2016 đạt 5,2 triệu đồng/người/tháng, đến nay đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng. 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương với chức năng, nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất chế biến mía đường và các sản phẩm sau đường. Do có tính chất đặc thù về mối liên hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp sản xuất chế biến, vùng nguyên liệu rộng, nên công ty luôn coi trọng công tác dân vận.

Anh Ngụy Như Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: Cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động đã chủ động gắn nhiệm vụ cá nhân với tập thể để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, qua đó giữ vững vùng nguyên liệu mía, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ổn định và phát triển. Vụ ép 2017 - 2018, diện tích mía thu hoạch của công ty là hơn 8.700 ha, năng suất bình quân đạt trên 56,1 tấn/ha, tăng 0,4 tấn/ha so với vụ ép năm 2016 - 2017. Mức lương bình quân của người lao động đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. 

Các công ty khối thương mại, dịch vụ đã thực hiện các giải pháp mở rộng mạng lưới kinh doanh, đầu tư trung tâm thương mại, điểm bán hàng, các dự án khai thác khoáng sản tại các xã vùng sâu, vùng xa, tiêu biểu như Công ty Xăng dầu Tuyên Quang, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang. Để thực hiện hiệu quả hoạt động phát triển mạng lưới kinh doanh, bên cạnh việc yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc, tác phong làm việc..., lãnh đạo các công ty thường xuyên vận động người lao động không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng; nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của khách hàng để công ty kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cung ứng sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, trong năm 2017, nhận thức về phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn thể đã được nâng lên một bước. Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ khối đã động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động; tác động tích cực đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.        

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục