Để dân tin yêu

TQĐT - Năm qua nhiều đại án được đưa xét xử, nhiều cán bộ lãnh đạo kể cả cao cấp bị xử lý, thậm chí truy tố; cho thấy kỷ luật của Đảng đang được thực thi, kỷ cương xã hội đang đi vào nền nếp cần có.

Đảng đã “nhóm lò” trị tham nhũng bởi nhiều cán bộ xa rời chữ đức, không chịu tu dưỡng đạo đức cách mạng, luôn tìm cách lạm dụng quyền lực để sống tận hưởng, vinh thân phì gia, biến của công thành của tư. 

Với nhiều người có trách nhiệm, với những đảng viên nghiêm túc; bên cạnh sự đồng thuận với những bản án, những quyết định kỷ luật cán bộ đảng viên sai phạm; thì có sự đau xót. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cái gốc bị mục chỗ này, ruỗng chỗ kia thì phải đau xót, phải lo buồn công việc sẽ ra sao.

Tuy nhiên, trong nhân dân đang tồn tại một tâm lý rất thật là sự hả hê của không ít người mỗi khi có cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý. Vì sao vậy? Vì người dân thấy bức xúc trước tình trạng cán bộ tham nhũng, bức xúc vì bị mất đi niềm tin yêu vào cán bộ; vì mất đi lòng tin vào kỷ cương xã hội. 

Tư tưởng “lấy dân làm gốc”, chăm lo tới đời sống của người dân luôn là tư tưởng chính thống, là “sách lược ngàn năm” dựng nước và giữ nước của dân tộc. Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã khẳng định: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Bác Hồ cũng chỉ rõ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Vì thế “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. 

Chính vì vậy, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ vì dân chính là cách để dân luôn tin yêu, đồng thuận. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục