Một năm quyết liệt, thành công về xây dựng Đảng

Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác này được đẩy mạnh quyết liệt từ đầu nhiệm kỳ khóa XII; đặc biệt năm 2018, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả toàn diện, vững chắc và có bước đột phá.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành với quyết tâm cao, tạo chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để chúng ta tin tưởng và kỳ vọng vào thành quả đạt được cao hơn trong  năm 2019.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới được Đảng ta tiến hành quyết liệt, nhưng thận trọng, bài bản, nhất là trong năm 2018, nhờ có “đà” khởi động từ Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (tháng 10-2017). Cấp ủy các cấp ở các bộ, ngành, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất. Các bộ, như: Công Thương, Tài chính, Công an…; các địa phương, như: Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang… đã có những bước đột phá trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; bảo đảm hoạt động hiệu quả hơn và từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.


Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà người dân quận Thủ Đức. Ảnh: Hoàng Thành   

Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (tháng 5-2018) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đặt ra yêu cầu cao trong xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, lợi ích nhóm… trong công tác cán bộ. Việc phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ, hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức, chạy quyền… được tiến hành quyết liệt, nghiêm túc, không có “vùng cấm”. Đó cũng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quyết tâm và sự thống nhất rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả cụ thể; cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhìn thấy được, cảm nhận được.

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (tháng 10-2018) đã bàn thảo, quyết nghị những nội dung quan trọng; thống nhất cao ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị đã thảo luận sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến để nội dung quy định về nêu gương vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi và sức lan tỏa trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Từ lời dạy của Bác Hồ: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, tại Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân”.

Năm 2018, nhiều vụ án lớn được điều tra và đưa ra xét xử nghiêm minh, tạo được niềm tin trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật, kỷ luật Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trong chưa đầy ba năm, đã có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm; 3 đồng chí trong số đó đã bị đưa ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 (ngày 26-12), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Thật đau lòng! Song vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, sự thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm, và sẽ còn tiếp tục làm trong thời gian tới”.

Quả thật những mất mát đó là rất lớn, song điều đó cũng cho thấy quyết tâm của Đảng đã hòa cùng ý nguyện của nhân dân, kiên quyết cắt bỏ những “khối u” dù có phải chịu đau đớn, làm cho Đảng ngày càng “khỏe mạnh”, ngày càng vững mạnh. Chúng ta nhớ lại và càng thấm thía về những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, về quyết định bác đơn xin ân xá của Trần Dụ Châu trong vụ án tham nhũng lớn được phát hiện năm 1950. Người chỉ vào cây xoan đang bị héo úa trước sân và nói:

- Chú có biết tại sao cây kia bị héo không?

- Thưa Bác, cây đó đang bị sâu ăn ạ.

- Thế muốn cây đó khỏe mạnh trở lại phải làm thế nào?

- Dạ, phải bắt giết hết sâu trong thân cây, thì cây mới sống khỏe lại được ạ.

- Đúng là như vậy, cũng giống như cái cây kia, khi bộ máy của chúng ta bị những con sâu đục khoét làm hư hỏng thì ta phải bắt giết hết những con sâu đó thì bộ máy mới vững mạnh được...”.

Dẫn chứng của Người thật giản dị mà sâu sắc. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, chúng ta đang quyết liệt tìm bắt những “con sâu” gây “bệnh tật” cho bộ máy công quyền, đi đôi với quan tâm chăm sóc những “mầm, nụ” tốt, để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo báo Quân đội Nhân dân

Tin cùng chuyên mục