Thành ủy Tuyên Quang nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

TQĐT - Thời gian qua, Thành ủy Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng theo chuyên đề, theo nhiều kênh thông tin. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thành ủy Tuyên Quang giám sát việc xây dựng đường bê tông tại thôn Bình Ca,
xã An Khang, TP Tuyên Quang.  Ảnh: Thu Hương

Qua các kênh thông tin và kết quả thực hiện công tác giám sát, trong năm 2018, Thành ủy Tuyên Quang và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 124 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra trực tiếp 5 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 119 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng là công tác lãnh đạo, chỉ đạo nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác tổ chức sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; lãnh đạo thực hiện công tác phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ...

Đối với đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, tu dưỡng đạo đức, lối sống. Theo đánh giá của UBKT Thành ủy Tuyên Quang, trong kiểm tra đã xác định rõ đối tượng, nội dung và bước đầu tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm qua kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) như: Quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và phẩm chất đạo đức, lối sống. Từ đó, đã giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra thấy rõ khuyết điểm, vi phạm của mình để kịp thời sửa chữa, khắc phục và ngăn ngừa chung cho toàn đảng bộ; đồng thời tạo sự minh bạch và giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm. 

Đi đôi với công tác kiểm tra, năm 2018, UBKT Thành ủy, cấp ủy cơ sở đã sử dụng linh hoạt 2 hình thức giám sát theo quy định là giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Đối với giám sát thường xuyên, ngoài việc giám sát thông qua phân công theo dõi địa bàn, UBKT các cấp còn sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để tiến hành giám sát 54 tổ chức cơ sở đảng và 22 đảng viên. Qua kết quả giám sát, UBKT các cấp đã quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên, còn một số trường hợp lưu hồ sơ để tiếp tục theo dõi giám sát.

Đối với hình thức giám sát chuyên đề, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống. Qua giám sát đã kịp thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên sửa chữa khắc phục, nhằm ngăn chặn những khuyết điểm vi phạm từ lúc còn manh nha và chưa có trường hợp nào phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Lê Công Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tuyên Quang chia sẻ: Có được kết quả đó là nhờ Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT cấp trên luôn đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác KTGS. Mặt khác, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình công tác KTGS cụ thể từ đầu năm và luôn bám sát chương trình, vận dụng đúng quy trình công tác trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, còn có sự chủ động, linh hoạt và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác KTGS từ Thành ủy đến cơ sở. Trong năm 2019, UBKT Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Thành ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện mỗi quý một cuộc giám sát chuyên đề; tiếp tục giám sát thường xuyên mở rộng theo nhiều kênh thông tin, đồng thời tăng cường giám sát khắc phục thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra; thực hiện giao ban hàng quý với cấp ủy cơ sở để nắm bắt việc thực hiện KTGS ở cơ sở... nhằm đảm bảo kỷ luật Đảng.

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục