Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa VIII)

TQĐT - Các đơn vị cấp xã trong toàn tỉnh đã và đang thực hiện việc đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18-6-1997 của BCH Trung ương Đảng khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đúng tinh thần kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch HĐND?tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Hội nghị
tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII tại phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang).

Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII của Tỉnh ủy yêu cầu việc tổng kết cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong chiến lược cán bộ và những nội dung có liên quan đến công tác cán bộ, đi sâu phân tích, đánh giá đúng thực chất những việc đã làm được, chưa làm được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết được tiến hành ở cấp tỉnh, huyện, thành phố, sở, ban, ngành và tương đương, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, xã, phường, thị trấn. Đến nay, các huyện, thành phố đã tổ chức xong việc tổng kết điểm tại các xã, phường, thị trấn.

Đảng bộ phường Minh Xuân được Thành ủy Tuyên Quang lựa chọn làm điểm tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII cấp xã của thành phố. Theo lãnh đạo Đảng ủy phường, đội ngũ cán bộ của địa phương hầu hết đều trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác ở địa phương; có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt; có năng lực, kinh nghiệm công tác; đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Hiện gần 90% cán bộ phường có trình độ đại học, 100% cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Xuân cho biết: Việc đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII là dịp để Đảng bộ nhìn lại chiến lược công tác cán bộ của phường trong thời gian qua để tiếp tục có những điều chỉnh trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ cho phù hợp. Qua việc nhìn lại công tác cán bộ cho thấy công tác quy hoạch cán bộ của phường có thời điểm còn lúng túng, quy hoạch khép kín, chưa đảm bảo phương châm “mở” và “động”, chưa đảm bảo tỷ lệ nữ, dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ dẫn đến bị động trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Đây là cơ sở để Đảng bộ phường có những điều chỉnh trong giai đoạn tới.

Đảng bộ xã Phú Thịnh (Yên Sơn) đã ban hành 16 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từ năm 2000 đến nay, xã đã thực hiện bố trí sử dụng 11 cán bộ, đề nghị UBND huyện tuyển dụng 4 công chức, 7 cán bộ chuyên trách thông qua bầu cử, đề nghị bổ nhiệm 4 cán bộ cấp phó quân sự, công an xã; tiếp nhận 7 công chức, luân chuyển 5 cán bộ công chức… Theo đánh giá của Huyện ủy Yên Sơn, việc tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII ở Đảng bộ xã Phú Thịnh đã đáp ứng được nội dung, yêu cầu đề ra. Đảng bộ đã đi sâu vào phân tích, đánh giá cụ thể những việc làm được, chưa làm được. Đồng thời đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Hải Sơn, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) cho biết: Thực hiện chiến lược công tác cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác quy hoạch cán bộ và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm. Những cán bộ được đưa vào diện quy hoạch cơ bản đúng, chuẩn về độ tuổi, trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy nhiên việc quy hoạch cán bộ không nguyên tắc, cứng nhắc, đối với những trường hợp cần thiết như đã có nhiều cống hiến, phẩm chất đạo đức tốt… vẫn được quy hoạch, vì thực tiễn, hiệu quả công tác và niềm tin của người dân đối với cá nhân người cán bộ, công chức mới là quyết định cuối cùng. Hiện nay, thị trấn Vĩnh Lộc có 22 cán bộ công chức, 16 người hoạt động không chuyên trách. Đội ngũ cán bộ cơ bản được bố trí theo đúng chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Qua việc đánh giá tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII ở cấp xã là dịp để cấp ủy các cấp nhìn lại công tác cán bộ trong thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy có những định hướng, điều chỉnh quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đáp ứng và phù hợp hơn với yêu cầu và nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục