Tuyên Quang - mảnh đất địa linh

TQĐT - Trong lòng nhân dân cả nước, Tuyên Quang là một địa danh nổi tiếng, đã được Trung ương Đảng và Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong Cách ...

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

TQĐT - Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Theo đó, Thủ ...

Tin xem nhiều

Vị trí Tuyên Quang trong các tỉnh miền núi phía Bắc

TQĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt đến năm 2020 của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang là: Phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các ...

Kỳ vọng vào phong trào thi đua

TQĐT - Phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” được phát động ngày 11-10-2016 đã có sức lan tỏa sâu rộng.