Quản lý, khai thác công trình nước sạch

TQĐT - Thực hiện Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 4-5-2013 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông ...

Huy động nguồn vốn phát triển giao thông

TQĐT - Năm 2014, Sở Giao thông - Vận tải đã bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh để mở rộng mối quan hệ, liên kết và hợp tác thu hút ...

Điểm sáng Mỹ Bằng

TQĐT - Trong 4 năm (2011 - 2014) xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) đã huy động được trên 15 tỷ đồng làm đường bê tông và bê tông được 125 km đường của 60 tuyến ...

Tin xem nhiều