Tiếng việt | English

Nỗ lực đóng góp cho hòa bình thế giới

Ngày 7-6, Việt Nam đã được các nước thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ...

Tin xem nhiều