Tập trung thu nợ đọng thuế

TQĐT - Theo Cục Thuế tỉnh, số tiền thuế nợ trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 72 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 38 ...

Viện phí sắp tăng khoảng 50%

Theo tính toán, với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hàng chục ngàn dịch vụ kỹ thuật tăng giá.

Quản lý thu phí, lệ phí đi vào nền nếp

TQĐT - Theo Cục Thuế tỉnh, năm 2015 tổng thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh đạt hơn 102,5 tỷ đồng, trong đó tổng phí, lệ phí tính cân đối là ...

Tin xem nhiều