Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ

TQĐT - Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh nêu rõ việc đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức là một ...

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TQĐT - Qua tổng hợp các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, các ...

Tin xem nhiều

Những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

TQĐT - Nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tiến tới giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, đáp ứng ...

Xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

TQĐT - Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng công việc trên môi trường mạng điện tử, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm việc niêm yết thủ tục hành chính ở cấp xã

TQĐT - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính là một trong các nguyên tắc hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ - TTg ngày ...

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

TQĐT - Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.200 doanh nghiệp và hơn 13.000 hộ sản xuất kinh doanh. Để người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách pháp luật thuế, bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành Thuế tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ ...

Nâng cao hiệu quả dịch vụ hành chính công

TQĐT - Từ năm 2014, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bảo hiểm xã hội, Sở Tư pháp... thực hiện dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một số dịch vụ như chuyển phát giấy tờ đăng ký xe ...