Mong rốt ráo hơn

TQĐT - Từ trung tuần tháng 3 - 2017, thành phố Tuyên Quang thực hiện việc giải tỏa vỉa hè bị lấn chiếm trái phép. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành ...

Thêm niềm tin

TQĐT - Tuần qua, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã kết thúc với nhiều kết quả khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân thêm niềm tin vào Đảng.

Cần sớm ngăn chặn

TQĐT - Đảng ta luôn nhất quán quan điểm có công thì thưởng, có tội thì phạt, xử lý đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm giữ ...

Những điển hình dân vận khéo ở Na Hang

TQĐT - Trong gần 200 mô hình dân vận khéo ở Na Hang có 5 tấm gương với mô hình dân vận khéo tiêu biểu được huyện lựa chọn đi tham quan, học tập trao ...

Cử tri chuyên nghiệp…

TQĐT - Có một tình trạng tồn tại trong hoạt động tiếp xúc cử tri ở không ít cơ sở là “cử tri chuyên nghiệp”.

Bệnh mãn tính

Có một căn bệnh đã trở thành mãn tính lâu nay là bệnh lãng phí.

Tin xem nhiều

Nà Hang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

TQĐT - Huyện Nà Hang xác định năm 2017 là năm quan trọng đánh giá kết quả của chặng đường nửa nhiệm kỳ. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2017, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành sát sao thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã ...

Cần sớm ngăn chặn

TQĐT - Đảng ta luôn nhất quán quan điểm có công thì thưởng, có tội thì phạt, xử lý đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Cán bộ Na Hang sâu sát cơ sở

TQĐT - Cán bộ phải sâu sát với cơ sở, nắm chắc tình hình để kịp thời động viên những điển hình tiên tiến, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, tồn tại là phương châm được Huyện ủy, UBND huyện Na Hang đề ra để đảm bảo đạt các mục tiêu nhiệm vụ đề ...