Tiếng việt | English

Học từ nhân dân

- Người xưa có câu: Muốn dạy người ta, hãy dạy mình trước đã. Bác Hồ nói: “Muốn giáo dục ...

Lời hứa và uy tín

- Lời hứa là một sự xác tín với người được hứa. Thông thường, người hứa là người cảm thấy ...

Tin xem nhiều

Pác Hóp tiếp nối truyền thống cách mạng

- Pác Hóp là thôn vùng sâu, vùng xa của xã Linh Phú (Chiêm Hóa). Theo lịch sử Đảng bộ xã ghi lại, Pác Hóp có Nà Mạ vinh dự là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, ...