Những đảng viên đi đầu ở Hợp Hòa

TQĐT - “Chi bộ, thôn bản nào triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kinh tế người dân phát triển là cán ...

Khi lòng dân đã thuận

TQĐT - Hội nghị Trung ương 8 khóa XII vừa bế mạc với những nội dung quan trọng thông qua, được đông đảo dư luận quan tâm. Trong đó có chủ trương Tổng ...

Trách nhiệm nêu gương

TQĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi sự nêu gương của cán bộ, đảng viên là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Người khẳng định: “Một tấm ...

Đảng viên đi trước

TQĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để nói về tính gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm lôi ...

Sơn Phú trẻ hóa đội ngũ cán bộ

TQĐT - Từ một địa phương chịu nhiều ảnh hưởng về công tác cán bộ do di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, song bằng nhiều giải pháp, Sơn Phú (Na ...

Thói thực dụng

TQĐT - Một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của người cộng sản là đức tính hy sinh, tự nguyện chấp nhận khó khăn, gian khổ, thiệt thòi, biết đồng ...

Tin xem nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Chiêm Hóa

TQĐT - Huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ ...

Hàm Yên chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú

TQĐT - Huyện đoàn Hàm Yên hiện có trên 6.500 đoàn viên sinh hoạt ở 36 cơ sở đoàn trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, các sơ sở đoàn đã giới thiệu được 155 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt trên 62% kế hoạch năm.

Sinh hoạt tạo sức mạnh

TQĐT - Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung nâng cao ...