Tập trung thi đua

TQĐT - Ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động trong năm ...

Di huấn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực tế đã chứng minh, siết chặt kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên cấp cao nhất thì uy tín của Đảng không giảm sút mà ngày càng tăng lên.

Giữ vững niềm tin với Đảng

TQĐT - 89 năm qua (3/2/1930 - 3/2/2019), kể từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân ...

Tự hào di tích Chi bộ Đảng đầu tiên

TQĐT - Những ngày giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đảng ủy, chính quyền phường Minh Xuân, cán bộ, đảng viên, nhân dân tổ dân phố 40, phường Minh Xuân ...

Đảng viên ở Linh Phú nêu gương

TQĐT - Năm 2018, các chỉ tiêu, mục tiêu của xã Linh Phú (Chiêm Hóa) đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu xây ...

Tin xem nhiều

Quyết tâm và đồng thuận cao

TQĐT - Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện trên cơ sở xác định rõ ...

Góp phần thực hiện thắng lợi năm công tác cán bộ

TQĐT - Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm vừa qua, Chi bộ vinh dự là một trong 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đạt danh hiệu “Trong sạch vững ...

Cũng là một bệnh

TQĐT - Lâu nay gặp chuyện người dân không can ngăn hành động bạo ngược phi lý, người dân hôi của khi có xe bị tai nạn trên đường, dửng dưng, làm ngơ khi nhìn thấy có người bị kẻ gian móc túi, ai nấy đều tặc lưỡi: dân mình vô cảm quá. 

Lâm Bình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

TQĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Lâm Bình đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng tại địa phương.

Đồng thuận cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

TQĐT - Là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, nhưng nhiều địa phương trong tỉnh đã quyết tâm thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu. Do thực hiện đúng quy định, lộ trình, từng bước chắc chắn ...