Tiếng việt | English

Dấu ấn OCOP

- Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - gọi tắt là OCOP ...

Tin xem nhiều