Tiếng việt | English

Nông thôn mới, đô thị văn minh ở Chiêm Hóa

TQOL - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang được nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tích cực hưởng ...

Quyết tâm về đích NTM đúng “hẹn”

TQOL - Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương); Thái Bình, Kim Quan (Yên Sơn); Hồng Thái ...

Chung sức xây dựng nông thôn mới

TQOL - Chi đoàn thôn 20, xã Kim Phú (Yên Sơn) có 20 ĐVTN. Phát huy vai trò “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, Chi đoàn đã tích ...

Tin xem nhiều

Nông thôn mới, đô thị văn minh ở Chiêm Hóa

TQOL - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang được nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa tích cực hưởng ứng. Với nhiều hoạt động phù hợp tình hình từng địa phương, cuộc vận động đã tạo phong ...

Quyết tâm về đích NTM đúng “hẹn”

TQOL - Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) gồm: Vĩnh Lợi, Cấp Tiến (Sơn Dương); Thái Bình, Kim Quan (Yên Sơn); Hồng Thái (Na Hang) và xã Tân Thịnh (Chiêm Hóa). Hiện cấp ủy, chính quyền, người dân các xã đang ...

Phát huy vai trò hộ gia đình trong xây dựng NTM

TQOL - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đến nay đã có 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt trên 13 tiêu chí/xã. Thành quả đó, bên cạnh hỗ trợ của Nhà nước có sự đóng ...

Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới vùng cao

TQOL - Với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vì vậy trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên. Kết quả xây dựng nông thôn mới ở ...