Tiếng việt | English

Ai cũng có thể học Bác

- Làm việc có lợi cho dân, giải quyết những bức xúc cho người dân “thấu tình, đạt lý”; ...

Giúp nhau tự sửa mình

- Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ ...

Hoa thơm dâng Bác

- Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và ...

Tin xem nhiều

Học và làm theo Bác ở Hào Phú

- Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, nên hàng năm, Đảng ủy xã Hào Phú (Sơn Dương) đã chủ động xây dựng kế hoạch, ...

Tuổi trẻ Tuyên Quang khắc ghi lời Bác dạy

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng đoàn viên, thanh niên. Chính vì thế, trước lúc đi xa, trong di chúc của Người đã căn dặn: ...