Tiếng việt | English

Chuẩn bị các điều kiện đón Tết

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản 1911 yêu cầu các ...

Tự tin đón năm mới 2018

TQĐT - Năm 2017 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành tập trung, linh hoạt, khoa học của Ủy ...

Tin xem nhiều

Cảnh giác, chủ động phản bác thông tin xuyên tạc

- Đã thành “thói quen”, trước mỗi kỳ Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai ...

Tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

- Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019. Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã ...