Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

TQĐT - Công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã được Nhà nước ta chú trọng từ rất sớm. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, hơn 2 tháng ...

Tỏa sáng truyền thống đại đoàn kết

TQĐT - Trong những ngày này, các khu dân cư trong toàn tỉnh đang náo nức, tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để kỷ niệm 85 năm Ngày ...

Hành trang quý báu

TQĐT - Chỉ còn mấy ngày nữa là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc. Quá trình chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.

Tin xem nhiều

An toàn thực phẩm trở thành thách thức an ninh phi truyền thống

TQĐT - Thực hiện Kết luận số 11 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ...

Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản 489/UBND-KGVX về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, yêu cầu các sở, ban, ...