Đa dạng cách thức truyền thông BHXH, BHYT

TQĐT - Một trong những kênh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT hiệu quả nhất mà BHXH tỉnh thực hiện trong những năm vừa qua chính là tổ chức các hội ...

Tin xem nhiều

Vui buồn tuyên truyền lưu động

TQĐT - Chuyến đi cùng các anh, chị diễn viên của Đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố đến với những thôn, bản vùng sâu, vùng ...