Tiếng việt | English

Cả nước đã có 269 sản phẩm OCOP

Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết hiện nay đã có 6 tỉnh thẩm định, xét công nhận cho 269 sản phẩm OCOP. Mục tiêu về tổng số sản ...

Tin xem nhiều