Bản tin thời sự ngày 31-5

Thực hiện: Hoàng Minh - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ