Cơ quan Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết năm 1950 cơ quan Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ở và làm việc tại đâu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang?

Tin cùng chuyên mục