Coi trọng phát triển đảng viên

- Theo tôi, trong công tác xây dựng Đảng hiện nay thì công tác phát triển đảng viên rất quan trọng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng, chi bộ cần đặc biệt coi trọng việc phát triển đảng cả về chất lượng và số lượng.

Đồng chí Tống Thị Thuỳ, Bí thư đoàn xã Phúc Sơn (Lâm Bình)

Để phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên thì cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể thúc đẩy phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên trong từng tập thể. Ví dụ trong tổ chức Đoàn có phong trào “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; các thôn, bản thì có phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", các trường học thì thi đua "dạy tốt - học tốt"... Từ trong các hoạt động, phong trào, các tổ chức kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng thực sự ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Chúng ta nói phát triển Đảng nhưng không đẩy mạnh hoạt động, không có phong trào thử thách thực sự đối với quần chúng thì chất lượng đảng viên (cả về tư tưởng, năng lực...) sẽ có những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đảng nơi các đồng chí sinh hoạt.

Tin cùng chuyên mục