Dầu diesel tăng hơn 700 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 20/6

Giá xăng tăng khoảng 200 đồng mỗi lít, trong khi đó giá các loại dầu biến động mạnh hơn tại kỳ điều hành ngày 20/6. Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng hơn 700 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.508 đồng/lít (tăng 198 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 958 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.466 đồng/lít (tăng 231 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 20.356 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.223 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương-Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng nêu trên.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 20/6/2024.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục