HĐND thành phố Tuyên Quang họp giải trình về kết quả công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công

- Sáng 17-6, HĐND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức phiên họp giải trình về kết quả công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng (BQLĐTXD) khu vực thành phố thực hiện.

Lãnh đạo HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo kết quả khảo sát của HĐND thành phố, đến hết năm 2023 thành phố có 152 dự án đầu tư công thực hiện ngân sách thành phố giao cho BQLĐTXD khu vực thành phố thực hiện. Trong đó, có 98 dự án được giao trước ngày 1/1/2023 và 44 dự án được giao trong năm 2023. Có 28/44 dự án đã lập, trình hồ sơ quyết toán để thẩm tra; 20 dự án chưa lập, trình hồ sơ quyết toán.

Có 14/28 dự án có thời gian lập hồ sơ quyết toán lớn hơn 4 tháng; có 16/26 dự án có thời gian thẩm tra hồ sơ quyết toán chậm so với quy định... Đến 31/12/2023, có 48/55 dự án hoàn thành đã bàn giao và đưa vào sử dụng, còn 7 dự án hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng...

Lãnh đạo UBND thành phố giải trình các nội dung tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp đã đặt câu hỏi đề nghị lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, BQLĐTXD khu vực thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, lãnh đạo UBND thành phố làm rõ các nội dung như: Nguyên nhân công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán chậm; các vướng mắc trong công tác lập hồ sơ quyết toán các dự án và trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; các giải pháp khắc phục...

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban đã giải trình cụ thể, đã cơ bản làm rõ thực trạng, những nguyên nhân chủ quan, khách quan; làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời trình bày các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục