Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cướng
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Nông (Na Hang)  

Tin cùng chuyên mục