Như Bác hằng mong...

- Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh 3-2, một ngày lịch sử đã đi vào trái tim của triệu triệu người con đất Việt. Trong niềm vui đón chào năm mới chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ Bác, vị Cha già kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

Cách đây 93 năm, ngày 3-2-1930, dân tộc Việt Nam đặt mốc son chói lọi với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ mùa Xuân đầu tiên ấy nhân dân ta có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân đã làm nên cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sự thành công của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Bác Hồ làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch năm 1957. 

Mùa Xuân nối tiếp những mùa Xuân. Mùa Xuân năm 1975, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã thực hiện được ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân dân hai miền Nam-Bắc đã sum họp một nhà. Trong cuộc đọ sức giữa ý chí Việt Nam và sức mạnh quân sự Mỹ, mặc dù phải chiến đấu gian khổ, hy sinh nhiều người, nhiều của, nhưng tinh thần và ý chí của nhân dân Việt Nam quyết tâm giành độc lập dân tộc và thống nhất nước nhà đã toàn thắng. Chiến thắng oanh liệt đó mãi là niềm tự hào của mỗi thế hệ người dân Việt Nam, là động lực tinh thần to lớn để chúng ta kiên định, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã chọn: Độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước, sánh vai với bạn bè thế giới như Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong muốn.

Tiếp nối những mùa xuân, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách lập nên những thành tựu, chiến công có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến con người, chăm lo phát triển con người. Người tâm niệm: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tư tưởng đó của Người mang bản chất cốt lõi là Đảng, Nhà nước ta không có lợi ích gì khác ngoài việc chăm lo cuộc sống hạnh phúc, ấm no trong độc lập, tự do, hòa bình thật sự của nhân dân. 

54 năm sau Bác đi xa, thực hiện Di chúc của Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đoàn kết một lòng, phát huy những bài học kinh nghiệm trong chiến tranh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã từng bước được xây dựng, phát triển, củng cố và hoàn thiện về các mặt: lập pháp, hành pháp và tư pháp; thật sự là công cụ quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, lợi ích và nguyện vọng của toàn dân tộc. Đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện.

Với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc được thúc đẩy bằng động lực đổi mới sáng tạo, nhất định đất nước ta sẽ “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và mong ước cháy bỏng của toàn dân tộc ta.

Minh Tuyên

Tin cùng chuyên mục